Start

Återanvändning av diskvatten

Nivå: Basnivå

Minskad användning av vatten genom återanvändning minskar även energianvändningen för uppvärmning av vatten.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11511
Grupp:
Storköksutrustning - Diskmaskiner