Start

Storköksutrustning - Diskmaskiner

Energi- och vattenförbrukning är de stora miljöbelastningarna för diskmaskiner. Genom att använda diskmaskinen korrekt, det vill säga med rätt inställningar och rätt lastade korgar för den disk som ska diskas, så kan diskmaskinen användas optimalt.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Storköksutrustning - Diskmaskiner
Ladda nerBeskrivning
Minskad vattenmängd vid slutsköljningBasnivåTeknisk specifikation
Återanvändning av diskvattenBasnivåTeknisk specifikation
IsoleringsmaterialBasnivåTeknisk specifikation
Värmeåtervinning av överskottsångaBasnivåTeknisk specifikation
Värmeåtervinning av överskottsångaAvancerad nivåTeknisk specifikation
LjudnivåBasnivåTeknisk specifikation
Utbildning för miljöanpassad användning av storköksutrustningBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)BasnivåTeknisk specifikation
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor