Start

Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)

Nivå: Basnivå

Varor som är behandlade med biocidprodukter för att uppnå antimikrobiell effekt, kan innehålla ämnen som är miljö- och hälsofarliga. Genom detta krav undviks varor som är biocidbehandlade.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10074:1
Grupp:
Storköksutrustning- kyl- och frys