Start

Storköksutrustning- kyl- och frys

Ur ett livscykelperspektiv är det relevant att efterfråga energieffektiva kylar och frysar i storkök för att på så sätt minska miljöbelastningen.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Storköksutrustning- kyl- och frys
Ladda nerBeskrivning
Energieffektivitetsklass kyl-, frys- och kombinerade kyld/frysskåp samt kyl- och frysbänkarBasnivåTeknisk specifikation
Energieffektivitetsklass kyl-, frys- och kombinerade kyld/frysskåp samt kyl- och frysbänkarAvancerad nivåTeknisk specifikation
Förbättrad energieffektivitetsklass kyl- och frysskåp samt kyl- och frysbänkarAvancerad nivåTilldelningskriterier
Livscykelkostnadsberäkning (LCC) kyl- och frysskåpBasnivåTilldelningskriterier
IsoleringsmaterialBasnivåTeknisk specifikation
KöldmedierAvancerad nivåTeknisk specifikation
KlimatklassBasnivåTeknisk specifikation
Utbildning för miljöanpassad användning av storköksutrustningBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)BasnivåTeknisk specifikation
LjudnivåBasnivåTeknisk specifikation
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor