Startsida

Tillfälliga modulbyggnader (paviljonger)

Tillfälliga byggnader av prefabricerade moduler (paviljonger) används ibland när upphandlande myndigheter står inför ett behov av att snabbt och flexibelt kunna skaffa fram bostäder, skolor och förskolor. Samtidigt visar erfarenheter att de tillfälliga byggnaderna ofta står kvar och används längre tidsperioder än planerat. Det gör att den enskilda upphandlingen kan få mer långtgående konsekvenser än vad som var tänkt. Att redan från början ta ställning till exempelvis miljö- och energiaspekter och driftskostnader under hela användningsperioden är därför viktigt för att säkerställa en god och hållbar affär. Det finns två stöd för detta område:  LCC-kalkyl för tillfälliga modulbyggnader i form av skolor. Mer information om LCC:n finns under de länkade sidorna. Marknadsrapporten Att tänka på inför upphandling av paviljonger. Mer information om rapporten finns här nedanför under rubriken "Tillämpningsanvisningar"

Kriteriegrupp

    Tillfälliga modulbyggnader (paviljonger)
    Expandera rad för mer information

    Ladda ner valda kriterier