Start

Energimärkning

Nivå: Spjutspetsnivå. Finns även som Basnivå och Avancerad nivå

Energimärkningen gör det lättare att jämföra olika däck. Energimärkning hjälper till att bidra till minskad bränsleförbrukning och därmed minskar utsläppen av koldioxid. Energimärkningen ger dig objektiv och tydlig information om däckens energieffektivitet. Den visar också ljudnivå och väggrepp.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10323:2
Grupp:
Däck
Engelska:
Finns inte på engelska