Start

Doftämnen i produkter CE-märkta som leksaker

Nivå: Basnivå

Syftet med detta krav är att undvika leksaker med tillsatta doftämnen. Doftämnen kan ge allergiska reaktioner, bidra till utveckling av allergi och överkänslighet för dofter.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11041:2
Grupp:
Produkter CE-märkta som leksaker