Start

Migration av nitrosaminer från produkter CE-märkta som leksaker

Nivå: Basnivå

Syftet med detta krav är att begränsa migration av nitrosamin/nitroserbara ämnen från leksaker. Nitrosaminer är cancerframkallande. När barn suger eller biter på produkter som innehåller nitrosaminer/nitroserbara ämnen kan dessa ämnen frigöras ur materialet och tas upp av kroppen.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11032:2
Grupp:
Produkter CE-märkta som leksaker