Start

Systematiskt arbete med tillgänglighet och universell utformning

Nivå: Avancerad nivå

Rutiner för universell utformning i verksamheten är grunden till ett fungerande arbete med att skapa tillgänglighet för alla, oavsett funktionsförmåga.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11470
Grupp:
Möbler