Start

Design för demontering

Nivå: Basnivå

Syftet med detta kriterium är att underlätta vid återvinning av dokumenthanteringsprodukterna.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11341
Grupp:
Dokumenthanteringsprodukter