Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Formaldehyd i träbaserade skivor

Krav ID
11022:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Möbler, med träbaserade skivor som innehåller formaldehydbaserade tillsatser, ska uppfylla emissionskravet för att klassificeras som E1 enligt standarden ”Träbaserade skivor för byggnader - Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning” SS-EN 13986:2004+A1:2015 eller likvärdig standard.

Leverantören ska på begäran kunna styrka att kravet är uppfyllt. [Den upphandlande organisationen] kan komma att begära att uppgifterna styrks av en oberoende tredje part.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Formaldehyd i träbaserade skivor

Krav ID
11022:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Offererade möbler, med träbaserade skivor som innehåller formaldehydbaserade tillsatser, ska ha uppmätta emissioner av formaldehyd som inte överstiger 65 % av E1 enligt standarden ”Träbaserade skivor för byggnader - Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning” SS-EN 13986:2004+A1:2015 eller likvärdig standard.

Miljömål
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts