Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Ej rödmarkerad eller sårbar fisk och skaldjur

Cirka en tredjedel av världens fiskbestånd är enligt FAO överfiskade och fisketrycket på bestånd som bedöms som sårbara behöver minskas. Genom särskilda kontraktsvillkor för ej rödmarkerad eller sårbara fisk och skaldjur kan upphandlande myndigheter bidra till att säkerställa att produkter som levereras inte kommer ifrån bestånd som bedöms som sårbara. Även odlad fisk och skaldjur omfattas av kontraktsvillkoret. 

KravID

11325

Kriterienivå

Basnivå

Kriterietyp

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Leverantören åtar sig att från och med avtalsstart enbart leverera fisk- och/eller skaldjursprodukter som inte kommer från arter och/eller bestånd som bedöms som ”rödmarkerade” eller sårbara i en lista, resursöversikt eller liknande som återspeglar tillståndet för fiskbestånd i olika fångstområden och/eller vattenbrukets miljöpåverkan.

Bedömningen i listan eller resursöversikten kan för vildfångade arter omfatta parametrar som exempelvis:

  • beståndsstorlek
  • beståndets reproduktionsförmåga
  • fisketryck
  • förvaltning

För odlade arter:

  • foderanvändning
  • kemikalieanvändning

Den upphandlande myndigheten eller enheten bestämmer vilket underlag, det vill säga vilken lista, resursöversikt eller liknande, som ska ligga till grund för villkoret.

Följande lista eller resursöversikt ligger till grund för villkoret (se förteckning över listor i bilaga):

[………………………………………….…]

Om den angivna listan eller resursöversikten uppdateras under avtalstiden kommer den upphandlande myndigheten att underrätta leverantören om den uppdaterade versionen. ”Rödmarkerade” eller sårbara fisk- och/eller skaldjursbestånd kan exempelvis tillkomma eller försvinna från listan eller översikten vid en uppdatering. Leverantören ska börja tillämpa det uppdaterade underlaget senast inom [30] dagar från underrättelsen.