Start

Ej rödmarkerad eller sårbar fisk och skaldjur

Nivå: Basnivå

Cirka en tredjedel av världens fiskbestånd är enligt FAO överfiskade och fisketrycket på bestånd som bedöms som sårbara behöver minskas. Genom särskilda kontraktsvillkor för ej rödmarkerad eller sårbara fisk och skaldjur kan upphandlande myndigheter bidra till att säkerställa att produkter som levereras inte kommer ifrån bestånd som bedöms som sårbara. Även odlad fisk och skaldjur omfattas av kontraktsvillkoret. 

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11325
Grupp:
Fisk och skaldjur