Start

Informationskrav beredd eller konserverad produkt - fisk och skaldjur

Tydlig information om var fisken är fångad och med vilket redskap eller odlingsmetod underlättar för konsumenten och ökar möjligheterna att förmedla information om hållbarhetsaspekter i livsmedelskedjan. Upphandlande myndigheter som använder särskilda kontraktsvillkor för beredda och konserverade produkter bidrar till en ökad spridning av information om relevanta spårbarhetsparametrar.   

KravID

11112:1

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Leverantören ska senast vid avtalsstart och därefter under hela avtalsperioden lämna följande skriftlig information om fisk-/skaldjursråvaran för beredda och/eller konserverade produkter* som omfattas av kontraktet, bestående av en eller flera fisk/skaldjursråvaror med ett innehåll av fisk och/eller skaldjur över 20 %:

  • Produktionsmetod (fångad/odlad)
  • Fångstområde (FAO område, inklusive delområde för FAO 27) /Fångstvatten/Produktionsland
  • Redskapskategori/odlingsmetod
  • Handelsbeteckning
  • Vetenskapligt namn

*Beredda eller konserverade produkter av fisk och skaldjur avser de produkter som omfattas av varukoderna 1604 och 1605 i Tulltaxan, det vill säga beredda och konserverade produkter med en viktprocent över 20 av fisk, kräftdjur, blötdjur och/eller andra ryggradslösa djur. Se exempel på produkter i information om hållbarhetskriteriet.