Start

Odlad fisk och skaldjur

Vattenbruk, det vill säga odling av fisk, skaldjur och blötdjur, i marin- eller sötvattensmiljö påverkar den omgivande miljön på olika sätt. Även landbaserade vattenbruk innefattar viss miljöpåverkan. Spårbarhet av foderråvara och åtgärder för att minimera utsläpp av näring och kemikalier i den omgivande miljön är viktiga hållbarhetsaspekter för vattenbruk oavsett odlingsmetod.  Upphandlande myndigheter kan bidra till att vattenbruk sker med hänsyn till omgivande ekosystem genom att ställa krav på miljöbedömning och hälsoplan.

KravID

10459:2

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Vattenbruksprodukter ska komma från produktion som minst uppfyller följande:

  • Foderråvara ska vara spårbar enligt följande: För vegetabiliska ingredienser ska gröda/art och produktionsland kunna anges. För vildfångade ingredienser ska art och fångstområde kunna anges. För ingredienser ifrån vattenbruk ska art, odlingsområde och odlingsmetod kunna anges. Informationen kan exempelvis ges via foderproducenten eller på annat sätt.   
  • Hälsoplan ska finnas och innefatta redovisning av kemikalieanvändning och antibiotikaanvändning vid varje produktionsomgång. Antibiotika får endast användas efter veterinärförskrivning. Om antibiotika används ska dosering ske i enlighet med veterinärföreskrivning och användningen ska dokumenteras.
  • Miljöbedömning av produktionen ska finnas. Miljöbedömningen ska minst omfatta produktionens påverkan på ekosystem, näringsläckage, rymningsrisk, smittspridning och energianvändning.