Start

Odlad fisk och skaldjur

Nivå: Basnivå

Vattenbruk, det vill säga odling av fisk, skaldjur och blötdjur, i marin- eller sötvattensmiljö påverkar den omgivande miljön på olika sätt. Även landbaserade vattenbruk innefattar viss miljöpåverkan. Spårbarhet av foderråvara och åtgärder för att minimera utsläpp av näring och kemikalier i den omgivande miljön är viktiga hållbarhetsaspekter för vattenbruk oavsett odlingsmetod.  Upphandlande myndigheter kan bidra till att vattenbruk sker med hänsyn till omgivande ekosystem genom att ställa krav på miljöbedömning och hälsoplan.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10459:2
Grupp:
Fisk och skaldjur