Start

Ekologisk vara - tillägg griskött

Nivå: Avancerad nivå

All ekologisk produktion säkerställer grisarnas möjligheter att gå ut, men utevistelsen kan ske på betongplatta. Foder ska till stor del produceras på den egna gården, vara utan GMO-inblandning samt vara odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel. Upphandlande myndigheter som använder hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara- tillägg griskött bidrar till att ytterligare åtgärder för djurvälfärd och miljöhänsyn genomförs, bland annat ges grisarna möjlighet att böka på betes-eller skogsmark.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10236:2
Grupp:
Griskött