Start

Förbud mot svanskupering - griskött

Nivå: Basnivå

Svanskupering, vilket innebär att hela eller delar av grisens svans amputeras, är ett smärtsamt ingrepp som kan orsaka kronisk smärta och/eller infektion. Efter ingreppet blir svanstippen extremt känslig för beröring då så kallad amputationsneurom uppstår. Syftet med svanskupering är ofta att undvika svansbitning men kan innebära att andra kroppsdelar utsätts som öron eller ben1. Att ställa krav på förbud mot svanskupering kan bidra till att minska förekomsten av rutinmässig svanskupering och onödigt lidande för grisar. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10440:2
Grupp:
Kravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Engelska:
Finns inte på engelska