Start

Kadmiumhalt i produkten

Nivå: Spjutspetsnivå

Kadmium som ackumuleras i marken kan innebära långsiktiga hälso- och miljörisker. Kadmium kan tas upp av växternas rotsystem och tillförs till åkermarken genom luftföroreningar och användning av handelsgödsel. Även rötslam och stallgödsel kan bidra till tillförseln av kadmium till åkermarken.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10373:1
Grupp:
Cerealier och övriga spannmålsprodukter