Start

EU-ekologisk vara

Nivå: Basnivå

En ekologisk produktion strävar efter att utnyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas sundhet och djurens hälsa.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11009
Grupp:
Matbröd och kaffebröd