Start

Bioackumulerbarhet för konserveringsmedel och färgämnen

Nivå: Basnivå

Det är viktigt att ingående ämnen i produkterna inte är bioackumulerbara, eftersom sådana kan ansamlas i levande organismer och anrikas uppåt i näringskedjan.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11289
Grupp:
Kosmetiska produkter