Start

Sensibiliserande (allergiframkallande) ämnen

Nivå: Avancerad nivå

Det är viktigt att minska risken för allergier hos människor som kommer i kontakt med kosmetiska produkter. Kravet begränsar sensibiliserande ämnen i produkten.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11094:1
Grupp:
Kosmetiska produkter