Start

ESPD-systemet

Publicerad 29 oktober 2017
  • Vägledning/skrift
  • Publikation 2017
  • ESPD
ESPD-systemet
Rubrik
ESPD-systemet
Beskrivning
Denna vägledning ger rättslig och praktisk information om det Europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD – European Single Procurement Document) till både upphandlande myndigheter och leverantörer.
Format
Filstorlek
2.8 MB

Införandet av ESPD-systemet hänger samman med förändringar av reglerna om uteslutning och kvalificering av leverantörer och åberopandet av extern kapacitet, och därför omfattar vägledningen även information om dessa nyheter. Vägledningen uppdaterades senast 2018-03-22. Lagar, regler och praxis kan ha ändrats eller tillkommit. Vägledningen kommer att uppdateras i en kommande förvaltning.

Våra webbsidor om ESPD

Upphandlande myndigheter har en skyldighet att acceptera en standardiserad form av egen försäkran som preliminärt bevis på att leverantören får delta i upphandlingen. Detta kallas ESPD (European Single Procurement Document) – det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet. 

ESPD - en standardiserad egenförsäkran