Start

Bygg- och teknikföretag lämnar flest anbud i upphandlingar

Publicerad 27 januari 2021

De tio företag som lämnade flest anbud i offentliga upphandlingar 2019 var alla verksamma inom bygg-, teknik- och anläggningsbranscherna. Det framgår av rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020 som ges ut av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Rapporten ger en samlad bild av de offentliga affärerna i Sverige. Den innehåller i år även fördjupad statistik om avfallstjänster.

Varje år annonseras över 18 000 offentliga upphandlingar i Sverige. Det sammanlagda värdet av de inköp som omfattas av upphandlingsreglerna uppgår till närmare 800 miljarder kronor. Det motsvarar nästan en femtedel av BNP. Fyra av tio upphandlingar gäller bygg och -anläggningsarbete och de tio företag som lämnar flest anbud är alla verksamma inom bygg-, teknik- och anläggningsbranscherna.

–Statistiken visar också att det inte bara är stora företag som lämnar anbud. Majoriteten, 70 procent, av anbudsgivarna är mikroföretag eller små företag och drygt 40 procent av anbuden leder till kontrakt oavsett företagsstorlek, säger Annika Töyrä, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Över 400 upphandlingar av avfallstjänster

Statistikrapporten innehåller i år en fördjupning av avfallstjänster, det vill säga tjänster som insamling, hantering och återvinning av avfall. Tidigare år har det funnits fördjupningar om livsmedel och säkerhetstjänster.

Statistiken visar att det 2019 gjordes 402 upphandlingar av avfallstjänster. Det motsvarar drygt 2 procent av alla annonserade upphandlingar. Sammanlagt betalades 4,5 miljarder ut till leverantörer av avfallstjänster.

– Kommunerna står för 90 procent av de annonserade upphandlingarna av avfallstjänster. Det genomsnittliga antalet anbudsgivare 2019 var 3 per upphandling. Det är lägre än genomsnittet för alla upphandlingar som var 4,5, säger Annika Töyrä.

Rapporten vänder sig till upphandlare, leverantörer, branschorganisationer, beslutsfattare, media och andra som bevakar den offentliga upphandlingen. Den innehåller bland annat statistik om överprövningar, avbrutna upphandlingar, vilka företag som lämnar flest anbud, idéburna organisationers deltagande i upphandling och uppgifter om utbetalade belopp.  

Statistik om offentlig upphandling 2020

Ökat intresse för offentliga upphandlingar – nyckeltal ur statististikrapporten