Start

En grundlig behovsanalys och samverkan gav tillgängliga naturområden i Sollentuna

Publicerad 24 maj 2021

När Sollentuna kommun ville skapa tillgängliga naturområden utgick de från en grundlig behovsanalys. Kommunen samverkade och hade dialog med experter på tillgänglighet. Nu vill kommunen inspirera andra kommuner att skapa naturupplevelser för alla.

I och med covid-19 pandemin har intresset för naturupplevelser ökat och fler vill ta sig ut till naturområden. Sollentuna kommun har länge haft som mål att alla invånare ska ha möjlighet att ta del av naturupplevelser, oavsett funktionsförmåga.

Genom tydliga mål och utifrån en grundlig behovsanalys har kommunen skapat tillgängliga naturområden. Kommunen har samverkat och haft en dialog med det lokala funktionshindersrådet och  även anlitat en expert på tillgänglighet i naturområden.

Sollentuna kommun har inte bara tänkt fysisk tillgänglighet utan även tillgänglig information. Personer med nedsatt rörelseförmåga, syn, hörsel och även kognitiva funktionsnedsättningar har nu möjlighet att uppleva naturen i Sollentuna.

En förutsättning för att genomföra en lyckad upphandling med krav på att öka tillgängligheten är att planera och förbereda arbetet. Genom god planering, samarbete och dialog med olika aktörer har Sollentuna kommun lyckats nå sitt mål och kan nu erbjuda naturupplevelser för alla.

En grundlig behovsanalys och samverkan var en förutsättning för att skapa naturupplevelser för alla

Förbered en upphandling av tillgängliga varor, tjänster och miljöer