Start

Krav på cirkulära flöden för golv ger klimatvinst

Publicerad 05 maj 2021

Bara en femtedel av golvspillet vid byggen i Sverige samlas in och återvinns. Här finns stora klimatvinster att göra. Varje ton återvunnet golv sparar cirka tre ton koldioxid. Ställ rätt krav i upphandlingen för att gynna ett cirkulärt flöde. Golvbranschen ger sina bästa tips.

Golvbranschens Riksorganisation, GBR, har i 20 års tid bedrivit verksamheten GBR Golvåtervinning, där man samlat in installationsspill från plastgolv för återvinning. 2019 samlade systemet in runt 350 ton installationsspill. Av det tillverkades det 80 000 kvadratmeter nya plastgolv, en koldioxidbesparing på mer än 500 ton. Men för att komma längre behöver de ha offentlig sektor med på tåget.

– Vi har ett väl fungerande system för återvinning av installationsspill i branschen, som dessutom är kostnadsfritt och konkurrensneutralt, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett, det företag som rent praktiskt sköter återvinningen i systemet. Men vi måste få fler att använda det. Offentlig sektor är en stor användare av plastgolv och borde gå före och ställa som krav att spillet ska samlas in och återvinnas.

Återvinning av plastgolv

Det största cirkulära flödet är återvinningen av plastgolv. Plastgolv kan återvinnas på två sätt, dels det spill som blir över vid installation, dels golv som rivs ur. Installationsspill är det som återvinns via GBR Golvåtervinning.

– Det finns en halv miljon ton lagda plastgolv i Sverige, berättar Dag Duberg. Gamla golv är en stor potential, eftersom de är samma plast rakt igenom och det är stora ytor på en gång. Utmaningen ligger i att de är långlivade och att de därmed innehåller ämnen som vi inte får eller vill använda längre, till exempel ftalater. Ska vi kunna sortera bort kemikalier som ftalater i industriell skala krävs det mycket stora investeringar. Det är svårt att motivera investeringar utan en tydlig efterfrågan på produkter med stor andel återvunnet material. Här är offentlig sektors agerande viktigt.

Tips för upphandling av hållbara golv

  • Ställ krav på att nya produkter ska innehålla återvunnet material. Att bara ställa krav på att material ska samlas in och sorteras ger bara högar med sorterat material.
  • Ifrågasätt vad leverantören menar med återvinningsbart. Kan återvinningen göras i Sverige eller är det långa transporter?
  • Om du beställt plastgolv, kravställ att leverantören återvinner installationsspillet. Det är kostnadsfritt för leverantören att beställa hämtning av spill medan det kostar att skicka spill till förbränning.

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om cirkulära flöden för golv.

Hela exemplet finns att läsa på vår webbplats 

Stöd för upphandling som främjar en cirkulär ekonomi