Start

Så lämnar du anbud i byggprojekt

Publicerad 16 december 2021

Offentlig sektor är en stor byggherre med många stora bygg- och anläggningsprojekt. Här finns alltså goda affärsmöjligheter för leverantörer och entreprenörer inom bygg och anläggning. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram information som beskriver hur det går till att lämna anbud i upphandlingar i byggprojekt.

– Leverantören i offentliga byggprojekt har en viktig roll för vår samhällsbyggnad. Det är leverantören som tillsammans med den upphandlande organisationen ska driva på utvecklingen och se till att slutprodukten svarar mot de behov som verksamheten har. Det behövs en sund konkurrens där många leverantörer vill delta i affären och därför vill vi underlätta för fler att lämna anbud i upphandlingar i byggprojekt, säger Patrick Amofah, projektledare för byggsegmentet på Upphandlingsmyndigheten.

Varje år görs offentliga upphandlingar för över 800 miljarder kronor. Av alla upphandlingar som görs är cirka hälften inom bygg, anläggning och fastighet. Offentliga byggprojekt jobbar med samhällsbyggnad på flera plan. Förutom att de faktiskt ska resultera i någon form av fysiskt byggnadsverk finns också möjlighet att använda de offentliga byggpengarna till en hållbar utveckling – såväl miljömässig som social och ekonomisk. Det kan till exempel göras genom att ställa krav i upphandlingen.

Utmärkande för upphandlingar av ett byggprojekt är också att det ställs kunskapskrav hos anbudslämnarna vad gäller AMA-strukturen och de standardavtal som används inom byggbranschen (ABK 09, AB 04 och ABT 06). Upphandlingsdokumenten är framtagna utifrån dessa avtal och det är därför viktigt att den som lämnar anbud förstår hur de används. 

På vår webbplats får anbudslämnare i byggprojekt bland annat information om vad som gäller för projekterande konsulter och byggentreprenörer. Där finns även tips om:

  • hur man kan hitta och bevaka upphandlingar
  • hur man analyserar och förbereder inför att lämna anbud
  • hur man utformar ett anbud
  • hur det går till att lämna in ett anbud

Ta del av informationen på vår webbplats

Relaterade länkar

Upphandlingar under ett byggnadsverks liv

Upphandling för hållbar samhällsbyggnad

Göra affärer med offentlig sektor

Informationssidan om att lämna anbud i upphandlingar i byggprojekt är en leverans inom regeringsuppdraget att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader, och är ett komplement till det större stödet ”Upphandlingar under ett byggnadsverks liv”.