Start

Så upphandlades Liljevalchs tillbyggnad

Publicerad 21 oktober 2021

När Liljevalchs konsthalls utbyggnad skulle upphandlas ville Stockholms stad säkerställa kvalitet i alla delar av byggprocessen. Gestaltning har varit A och O i det här projektet, säger Liljevalchs chef Mårten Castenfors.

När Liljevalchs konsthall inte längre ansågs leva upp till kraven på växelvisa utställningar, bra klimatförhållanden, en god säkerhet och bra serviceinrättningar till besökarna valde man att göra en tillbyggnad. Tillbyggnaden skulle också bidra till en dubblering av antalet utställningar av internationell klass och dessutom, genom ökad kvalitet, berika miljön väster om Liljevalchs.  

För att hitta rätt samarbetspartners genomfördes en arkitekttävling genom öppet kvalificeringsförfarande. Tävlingen anordnades med hjälp av Sveriges Arkitekter.

– Det är ovanligt att Stockholms stad använder sig av arkitekttävlingar som upphandlingsform, säger Linda Laine, kommunikationschef på Fastighetskontoret.

Modern identitet och ökad kapacitet

Den övergripande målbilden och visionen med tillbyggnaden beskrevs i inriktningsbeslutet som ”att skapa en bättre fungerande konsthall som kan erbjuda utställningar och upplevelser i världsklass i enlighet med stadens vision i ytterligare 100 år”.

Andra mål som definierades i tävlingsprogrammet var att ge Liljevalchs konsthall en modern identitet och att öka kapaciteten. Dessutom att ta hänsyn till den befintliga anläggningens och omgivningens mycket stora kulturhistoriska värde på ett sätt så att tillbyggnaden positivt bidrar till att höja upplevelsen av konsthallen och platsen.

– I detta projekt har gestaltningen varit A och O. Det vi har byggt är ett "konstverk för konst" anpassat just efter verksamhetens höga krav. Vi talar alltså om en specialkåk i allt från uttryck till säkerhet och klimat, säger Mårten Castenfors, chef på Liljevalchs och dåvarande jurymedlem.

I juni 2014 utsågs Wingårdh Arkitekter AB till vinnare och kontrakterades.

Kvalitet i alla delar

Åren 2016-2017 upphandlades Peab som entreprenör för att uppföra tillbyggnaden. Entreprenadformen var utförandeentreprenad eftersom det ansågs mest passande för ett projekt med syftet att säkerställa kvaliteten i alla delar. Vid utförandeentreprenad är projekteringen klar till det skede då entreprenören ska påbörja själva entreprenadarbetena. Entreprenaden genomfördes också i så kallad utökad samverkan, i detta projekt med avseende på projektering av bygghandlingar samt uppföljning av ekonomi

– Från verksamhetens sida har vi hela tiden strävat efter högsta kvalitet, från minsta mutter till platsgjuten helhet, avslutar Mårten Castenfors.

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om upphandling med fokus på kvalitet i arkitektur och gestaltad livsmiljö. Det är en leverans inom Upphandlingsmyndighetens arbete med regeringsuppdraget om utvecklat stöd för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling.

Hela exemplet finns att läsa på vår webbplats:

Utförandeentreprenad upphandlades för Liljevalchs tillbyggnad

Relaterade länkar