Start

Tips för hållbar plastupphandling

Publicerad 16 mars 2021

Plastanvändningen i samhället orsakar stora koldioxidutsläpp. Genom att arbeta aktivt med att minska plasten i verksamheten kan man därför minska sina utsläpp. Strategiska krav i upphandling kan göra stor skillnad för klimatet. Uppsala kommun är ett exempel.

Anna Hilding är miljöhandläggare på Uppsala kommun. För att lyckas med att ställa om till en hållbar plastanvändning behövs mandat och mätbara mål, menar hon. Uppsala kommun har lagt till följande plastmål i sina miljö- och klimatmål, som också ger stöd i kommunens upphandlingar:

  • 2020: kartlägg plastanvändningen och ta bort minst tre produkter i fossil plast i pilotverksamheterna
  • 2023: halverad klimatpåverkan från plast
  • 2030: endast biobaserad eller återvunnen plast, där plast fortfarande används.

– Med mål kan vi jobba långsiktigt, säger Maisa Young, miljöhandläggare inom hållbar upphandling på Uppsala kommun. Två år innan upphandlingen kan vi börja sondera, ha diskussion med verksamheten och ha dialog med politiken om de kan stötta och ta vissa merkostnader.

Men för att lyckas krävs också samverkan genom hela verksamheten. Det räcker inte att ändra upphandlingsprocessen.

–Det är bra om man kan skapa ett vägledande material och en inställning som gör att arbetet lever vidare i hela verksamheten, säger Anna Hilding. Ska ni förändra inköpen behöver ni ju också förändra arbetssätten, och det är enklare om alla vet varför det sker.

Inte bara plast – rätt plast

Det gäller också att skapa förståelse för olika sätt att minska klimatpåverkan genom plasten. Det första är så klart att inte använda plast alls, utan använda ett annat material, till exempel papper, glas, porslin eller metall. Det andra är att använda flergångsartiklar istället för engångsartiklar, som porslinsmugg istället för engångsmugg. Och det tredje är att använda rätt sorts plast.

Men även om målet är minskad plast är det i praktiken inte alltid möjligt, eller ens önskvärt, att ta bort all plast. I vissa fall behövs plasten och i andra är det inte realistiskt att i praktiken ta bort den. Ett exempel i Uppsala är portionsmatlådorna i hemtjänsten. Att ta bort plastmatlådorna riskerade att påverka både kostnaden och hanteringen på ett negativt sätt för brukaren. Därför blev plastlådorna kvar, men med andra krav.

– Vi hade svarta matlådor, vilka inte går att återvinna. Efter en dialog med leverantörer om vad som är möjligt kravställde vi att senast 24 månader efter avtalsstart ska leverantören ha ställt om till att kunna leverera transparenta förpackningar i återvinningsbara material, till exempel polypropen eller polyeten, berättar Maisa Young.

Miljösamordnarnas bästa tips för att minska plasten

·        Sätt tydliga mål. Det skapar legitimitet och förväntningar.

·        Uppfinn inte hjulet igen. Använd guider, vägledningar med mera som redan finns.

·        Skaffa kunskap. Använd material som andra myndigheter och kommuner tagit fram.

·        Börja med lågt hängande frukter. Det är bättre att börja litet och lära sig på vägen än att börja stort och inte orka med.

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om hållbar plastupphandling.

Hela exemplet finns att läsa på vår webbplats

Relaterade länkar