Start

Varför köpa nytt när man kan upphandla kontorsmöbler som tjänst?

Publicerad 15 september 2021

Kontorsmöbler som bara används några år är ett enormt resursslöseri. Genom att återbruka sina egna möbler eller välja att hyra eller köpa begagnade möbler finns mycket att vinna. Som inköpare kan du bidra till ett längre liv för kontorsmöbler.

Nya arbetssätt, omorganisationer och flyttar skapar ofta förändrade behov av kontorsmöbler. Det är lätt att bara slänga eller magasinera och köpa nytt. Men då tar man inte med i beräkningen hur det påverkar organisationens avtryck på klimatet. För produktionen av kontorsmöbler i Sverige släpper ut motsvarande 150 000 ton koldioxid per år. Genom att tänka nytt finns mycket att vinna för klimatet.

Inventera kontorsmöblerna

För att minska slöseriet kan man till att börja med låta bli att köpa nytt utan se till att använda de möbler man redan har. Men det kräver att man vet vilka möbler man har och var de finns. Ett exempel på en leverantör som jobbar på detta sätt är RP, en kontorsmöbelleverantör som erbjuder tjänster för återbruk, reparation och uthyrning av möbler.

– Genom att inventera sina egna möbler och lägga in dem i vårt system kan kunderna själva se var de har möbler över, och flytta internt. Många gånger kan vi också göra om deras befintliga möbler för att passa deras nya behov, till exempel nya bordsskivor på skrivborden. Att behålla underreden, till exempel underreden i metall, ger en enorm miljövinst. Och ett helt annat pris, säger John Hultberg på RP.

Fint och enhetligt på kontoret

Det finns en misstro mot återbrukade möbler, att det skulle vara gammalt, ofräscht och otillräckligt.

– Många tror att de får ett lapptäcke av möbler från en loppislada om det beställer av oss, att Gunilla får sitta på en röd stol och Bengt på en blå pall. Det stämmer inte. Det går att inreda hela kontor med återbrukat, säger John Hultberg.

Tips för att upphandla möbler cirkulärt

  • Börja med det du har. Kanske behöver ni inte köpa något alls utan i stället fräscha upp eller renovera vissa möbler.
  • Kravställ behovet och inte en produkt. Till exempel att under tre år ska 145 personer ha en arbetsplats.
  • Hyr möbler. Förlänger livslängden på möblerna och ger mer flexibilitet.
  • Ta fram rutiner som passar för återbruk och hyrlösningar. Det är inte bara upphandlingsförfarandet som behöver göras om, utan även hur man räknar på utgifterna för möbler i budgeten.

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om möbelupphandling med cirkulärt tänk som ingår i vårt stöd för upphandling för att främja en cirkulär ekonomi.

Hela exemplet finns att läsa på vår webbplats

Relaterade länkar