Start

Flest valfrihetssystem för vård i hemmet

Publicerad 20 juni 2022

Valfrihetssystem är ett alternativ till offentlig upphandling av hälsovård och socialtjänst. Antalet har ökat sedan 2015 och idag finns det 456 valfrihetssystem. Kommunerna har inrättat flest och hälften av dem avser vård i hemmet.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen gäller för kommuner och regioner när de inrättar valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för regionerna inom primärvården.

Den 1 maj 2022 fanns det 325 kommunala valfrihetssystem i drift. Det motsvarar 70 procent av alla valfrihetsystem.

–  Hälften av kommunernas valfrihetssystem avser vård i hemmet men även tjänster för dagcenter och äldreomsorg är vanligt förekommande, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Stockholm, Nacka och Täby har inrättat flest valfrihetssystem av kommunerna.

En femtedel av regionernas 118 valfrihetssystem avser tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare och även tandläkarvård och paramedicinska tjänster är vanligt förekommande. En tredjedel, eller 39, av regionernas valfrihetsystem står region Stockholm för, region Uppsala och Skåne har 12 respektive 11 stycken.

Inom staten har Arbetsförmedlingen möjlighet att använda valfrihetssystem i myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Den 1 maj 2022 hade Arbetsförmedlingen 11 valfrihetssystem som avsåg olika jobbsökningstjänster i drift.

Annonserade valfrihetssystem i Sverige 2022 

Statistikdatabasen