Start

Tyck till om våra uppdaterade och nya animaliekriterier

Publicerad 17 januari 2022

Under hösten och vintern 2021 har vi reviderat hållbarhetskriterierna för ansvarsfullt producerad fodersoja, information om ursprung för kött, transport av djur till slakt och bedövning vid slakt. Dessa kriterier är generiska för flera animaliska produktgrupper och kallas därför gemensamma animaliekriterier. Nu vill vi gärna ha synpunkter på det nya förslaget. Senast den 18 februari behöver vi dina svar.

Det görs varje år offentliga inköp av livsmedel till ett värde av cirka 10 miljarder kronor. Till det kommer inköp av måltidstjänster för cirka 2 miljarder. Våra hållbarhetskriterier används för cirka 60 procent av livmedelsinköpen sett till andel av inköpsvärdet. Uppgifterna gäller 2019 och finns i vår rapport Matnyttigt och samhällsnyttigt som publicerades 2021.

Hållbar animalieproduktion och gott djurskydd

Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla livsmedel som bidrar till en mer hållbar animalieproduktion med gott djurskydd och lägre påverkan på miljön. Drivande krav på soja i djurfoder bidrar till mer ansvarsfull sojaodling där artrika och unika miljöer skyddas från exploatering och där hänsyn tagits till rättvisa arbetsvillkor. Genom att ställa krav på transporttid, utfodring och bedövning vid slakt kan livsmedel upphandlas med hänsyn till djurens hälsa och välfärd.

De gemensamma animaliekriterierna ingår i produktgrupperna, nöt-, gris-, lamm- och fårkött. Vissa av hållbarhetskriterierna ingår också i produktgrupperna kyckling och kalkon, mjölk och mejeri samt ägg.

Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget

Kriterieförslaget innehåller reviderat krav på information om ursprung. Där har vi slagit ihop två kriterier till ett kriterium för ökad tydlighet och förenklad användning. Vidare utökas kravet för transport av djur till slakt där kriteriet nu också omfattar utfordring vid uppstallning och övernattning på slakteri. Slaktmetod kött byter namn till bedövning vid slakt och bevis, förslag till uppföljning och texter har uppdaterats.

Ansvarsfullt producerad fodersoja

Kravet för ansvarsfullt producerad fodersoja delas upp i två krav, ett på basnivå och ett på spjutspetsnivå. Spjutspetskravet syftar till att driva utvecklingen framåt i djuruppfödningen. Till skillnad från baskravet kan eventuella sojakrediter inte köpas längre fram i leverantörs-/produktionsledet utan kravet ska säkerställas i uppfödningen. Här är vi särskilt intresserade av att få in synpunkter på om kriteriet är tydligt i sin formulering, om det går att förstå skillnaden mellan spjutspets- och basnivå samt om kriteriet kan anses funktionell och ändamålsenligt.

I förslaget läggs baskraven ansvarsfullt producerad fodersoja, transport av djur till slakt och bedövning vid slakt i våra kravpaket för Nationella Livsmedelsstrategin.

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till den 18 februari är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av livsmedel är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och märkningsorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta.

Använd svarsformuläret som skickas till charlotta.sjostrom@uhmynd.se när du lämnar dina synpunkter.

Kriterieutkast externa synpunkter gemensamma animaliekriterier

Svarsformulär externa synpunkter gemensamma animaliekriterier