Start

Stöd för mer hållbar upphandling av IT-utrustning

Publicerad 08 februari 2023

Den största miljöbelastningen för IT-utrustning kommer från tillverkningen. Att främja lång livslängd hos den utrustning som köps in är därmed ett sätt att sänka den totala miljöbelastningen. Våra nya kriterier ska göra det enklare att upphandla mer hållbar IT-utrustning.

IT-utrustning har under sin livscykel många utmaningar på hållbarhetsområdet. Tillverkningen kräver ändliga naturresurser, ger upphov till stora mängder avfall och har stora utmaningar när det gäller sociala frågor. Tillverkningsprocessen är energikrävande och där används också miljö- och hälsofarliga ämnen. Eftersom en hel del IT-utrustning kasseras efter en kort användningstid finns mycket att vinna på att förlänga utrustningens livslängd. Våra kriterier gör det enklare att upphandla mer hållbar IT-utrustning. Hålbarhetskriterierna omfattar produkter som datorer, bildskärmar, surfplattor och mobiltelefoner.

Kriterierna har kompletterats med ett webbstöd för att belysa att de beslut som fattas innan upphandlingsdokumenten utformas har stor betydelse för miljöpåverkan. Webbstödet tar bland annat upp vikten av behovsanalys samt vilka val som kan göras för att minska miljöbelastningen genom att främja lång livslängd på utrustningen.

Nya kriterier för att främja lång livslängd

Att främja lång livslängd för den utrustning som köps in är en viktig faktor för att minska miljöbelastningen från IT-utrustning genom att minska behovet av nyproduktion.

Nya kriterier för att öka möjligheterna till längre livslängd för IT-utrustning inkluderar exempelvis krav på förlängd produktgaranti, krav på batterier, tillgång till reservdelar och produkternas robusthet.

Krav på ny och återbrukad utrustning

Kriterierna omfattar inköp av ny IT-utrustning, men även återbrukad utrustning samt kriterier för återbruks- samt återvinningstjänster.

Genom att ställa krav på återbrukad utrustning med krav på utrustningens kvalitet och funktion, kan man kraftigt minska den miljöpåverkan som uppstår från denna produktkategori.

Till våra nya kriterier för IT-utrustning