Start

Enkelt att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av städtjänster

Publicerad 15 april 2024

Vid städning används många olika typer av rengöringsmedel som kan vara både miljö- och hälsofarliga. Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterium gör det enkelt att vid offentlig upphandling av städtjänster ställa hållbarhetskrav på de rengöringsmedel som används. Det nya kriteriet kan verifieras av tre vanligt förekommande miljömärkningar.

– För att underlätta för de många små leverantörer som finns i städbranschen har vi tagit fram ett kriterium för rengöringsmedel som kan verifieras av Nordisk miljömärkning (Svanen), Bra Miljöval och EU Ecolabel, säger Anette Svensson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.  

Det nya kriteriet omfattar miljöfarliga, sensibiliserande och/eller hälsofarliga rengöringsmedel, rengörande golvvårdsmedel, handdiskmedel, maskindiskmedel samt tvättmedel.

– Vår bedömning är att det nya kriteriet kommer att leda till att miljömärkta kemikalier i stor utsträckning används vid utförandet av städtjänster där städkemikalier ingår, säger Anette Svensson.

Uppskattningar i branschen visar att i ungefär hälften av alla upphandlingar av städtjänster ingår städkemikalier.

När ska kriteriet användas?

Kriteriet 11567 Städkemikalier är tänkt att användas i samband med upphandling av städtjänster där leverantören själv står för att tillhandahålla städkemikalier. Kriteriet ersätter nuvarande kriterium med krav på miljömärkta städkemikalier. Det nya kriteriet ingår i undergruppen ”Villkor för utförande av tjänsten” där det även finns kriterier med villkor för till exempel doseringsutrustning, städmetoder och utbildning av personal.

I en produktupphandling som avser städkemikalier används i stället våra hållbarhetskriterier för kemiska produkter. Det gäller också vid upphandling av städtjänster där upphandlande organisation tillhandahåller de städkemikalier som leverantören ska använda vid uppdragets utförande.

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier städtjänster