Start

Implementera

I implementeringsfasen ska resultatet av er upphandling med krav på hållbara leveranskedjor genomföras och börja användas i verksamheten. Det är även dags att i detalj planera hur uppföljningen ska gå till.

I implementeringsfasen hanterar ni följande uppgifter: 

  • ta fram plan för uppföljning 
  • etablera kontakt med ansvarig person hos leverantören. 

Plan för uppföljning 

Redan i planeringsfasen bör ni utarbeta en översiktlig plan för uppföljningen. Denna plan ska ni sedan i implementeringsfasen konkretisera genom att ta fram en mer detaljerad plan för uppföljningen: 

  • När ska uppföljningen genomföras? 
  • Vad är tidplanen för uppföljningen? 
  • Hur ska uppföljningen gå till? 
  • Hur ser tidplanen ut? 

Den generella inköpsprocessen

Avstämningsmöten med leverantören 

Det är bra att tidigt etablera en kontakt med den person hos leverantören som är ansvarig för att säkerställa att kontraktsvillkoren efterlevs. Dialogen kan exempelvis omfatta följande: 

  • Har leverantören några funderingar kring ansvaret och hur detta ska uppfyllas under kontraktet? 
  • Kan leverantören säkerställa att den upphandlande organisationen kan ta del av den dokumentation som krävs inför uppföljningen? 
  • Finns det några oklarheter kring uppföljningsprocessen?