Start

Utvecklingsprojekt för ett digitalt kunskapsnav

Nu är det ännu enklare att hitta relevant information om offentlig upphandling och statsstöd. Vi utvecklar vårt digitala erbjudande, inklusive webbplats, för att du snabbt ska hitta relevant information och stöd – oavsett om du har behov av att göra ett inköp, ska genomföra en upphandling, lämna ett anbud i en upphandling eller behöver förstå eller har frågor om statsstödsreglerna.

Just nu genomför vi på Upphandlingsmyndigheten ett utvecklingsprojekt för vårt digitala erbjudande. Utvecklingsarbetet utgår från behovsanalys och intervjuer med målgrupperna för vårt stöd, och sker kontinuerligt tillsammans med våra besökare på webbplatsen.

Nya tjänster och ny webbplats

Redan i december 2019 lanserade vi Strategikollen, en tjänst för att uppskatta nivån på sin organisations strategiska inköpsarbete, och en första del av vår nya plattform. I juni 2020 lanserade vi en första mindre betaversion av vår nya webbplats, och i december 2020 lanserades den nya huvudwebbplatsen.

Vi hoppas att du som användare lättare ska hitta rätt information och naturligt navigeras vidare till för dig värdefullt stöd och inspiration. Vår nya webbplats innehåller till exempel en ny typ av navigering som utgår dels från hur det går till att genomföra en upphandling, dels utifrån hur det går till att lämna ett anbud. Vi erbjuder också inspiration och lärande exempel kring hur andra organisationer arbetar, rättsliga förutsättningar, hur man arbetar strategiskt med inköp och mycket mer. Webbplatsen öppnar för bättre tekniska lösningar för nya verktyg och tjänster. Målsättningen är att ge likvärdigt stöd till både köpande och säljande sida och där vi så långt som möjligt ger aktivt och relevant stöd. Det är vad våra kunder efterfrågar och vi utvecklar webbplatsen tillsammans med er – och bygger vidare på nya insikter. De verktyg och tjänster vi utvecklar för webbplatsen har alltid sin grund i användarnas behov. 

Uppdaterad kriterietjänst och ny riksanalystjänst med fokus på hållbarhet

Parallellt med att utforma den nya huvudwebben så har vi utforskat hur användarna upplever olika sätt att komma åt den kriteriedatabas som vi har i uppdrag att utveckla och förvalta. Kriteriedatabasen finns kvar i sin nuvarande form men med nytt användargränssnittet, det vill säga hur man som användare av tjänsten kan komma åt databasen via vår webbplats.

För vårt regeringsuppdrag kopplat till tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder, har vi realiserat en tjänst som ska hjälpa användarna med riskbedömningen i samband med att man köper varor som produceras i andra länder. Eftersom ett sätt att minimera riskerna är att ställa krav i sin upphandling så kommer en direktkoppling finnas som visar användaren vilka hållbarhetskriterier vår databas innehåller som hjälper till att motverka riskerna.  

Både kriterietjänstens nya gränssnitt och den nya delen med riskbedömningar lanserades i januari 2021.

Ge oss feedback eller bli testpilot

Var gärna med och påverka utvecklingen av vår webbplats och ge oss feedback direkt. Du kan lämna synpunkter genom att svara på frågan "Hjälpte den här sidan dig?" som dyker upp i en rosa ruta när du besöker webbsidorna. Skriv även gärna din kommentar. Du kan klicka ner rutan med pilen och sedan ta upp den igen med pilen när du vill lämna en synpunkt. Dina inspel hjälper oss att bli bättre och mer relevant för dig. Du får också gärna delta som testpilot i våra användningstester när vi utvecklar nya tjänster, funktioner och innehåll. 

Hjälp oss att utveckla vår digitala plattform - bli testpilot!

Har du några andra frågor om projektet eller vår webbplats kan du kontakta oss på webred@uhmynd.se

Varför behövdes en ny webbplats?

Allt stöd som vi på myndigheten tar fram ska utgå från våra kundens behov. Vår webbplats var nästan fem år gammal och togs fram på väldigt kort tid med utgångspunkt från en annan myndighets webbplats (konkurrensverket.se). Nu har vi anpassat vår webb efter våra, och framför allt, våra kunder behov. Vår tidigare webbplats bygger dessutom på gammal teknik vilket begränsar vilka möjligheter vi har att bygga användarvänliga lösningar för våra kunder.

Om projektet

Projektet har pågått sedan början av 2019 och är planerat att pågå till och med 2021. I projektet bygger vi en plattform som ska vara hem för myndighetens webbplatser och tjänster med fokus på att hjälpa våra kunder. Plattformen utgörs av alla digitala tillgångar som vi har – som skapar en sammanhängande enhetlig helhet. Tillsammans ska vi fylla det digitala kunskapsnavet med relevant innehåll och hjälpande tjänster. Med den nya plattformen blir vi kunskapsnavet för alla med intresse av offentliga affärer. 

Hur kartlägger vi och utvecklar utifrån användarnas behov?

Vi har använt oss av tjänstedesign som metod. Vi har använt oss av insikter från tidigare kundbehovsanalyser och underökningar samt även genomfört nytt kartläggningsarbete. Insiktsarbetet har främst gjorts genom intervjuer, men vi har också gjort användningstester, webbanalyser och samlat insikter internt genom workshoppar och intervjuer. 

För att utgå från kundperspektivet i utvecklingsarbetet så arbetar vi agilt, det vill säga iterativt och inkrementellt. Vi användartestar och lär oss under hela utvecklingsprocessen. I det agila arbetet jobbar vi i iterativa sprintar för att förbättra exempelvis en funktion genom prototyp, test, analys och förbättring i så många cykler som krävs för att funktionen ska bli rätt utifrån användarens behov. Inkrementellt innebär att någonting sker stegvis. I den arbetsprocessen fokuserar vi på att bygga bitar av den slutgiltiga produkten. Vi fokuserar på att färdigställa en del innan vi börjar jobbet med nästa.