Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Utvecklingsprojekt för ett digitalt kunskapsnav

Snart kommer det att vara ännu enklare att hitta relevant information om offentlig upphandling och statsstöd. Vi utvecklar vårt digitala erbjudande, inklusive webbplats, för att du snabbt ska hitta relevant information och stöd – oavsett om du har behov av att göra ett inköp, ska genomföra en upphandling, lämna ett anbud i en upphandling eller behöver förstå eller har frågor om statsstödsreglerna.

Just nu genomför vi på Upphandlingsmyndigheten ett utvecklingsprojekt för vårt digitala erbjudande. Utvecklingsarbetet utgår från behovsanalys och intervjuer med målgrupperna för vårt stöd, och sker kontinuerligt tillsammans med våra besökare på webbplatsen.

Redan i december 2019 lanserade vi Strategikollen, en tjänst för att uppskatta nivån på sin organisations strategiska inköpsarbete, och en första del av vår nya plattform. I juni 2020 lanserar vi en första mindre betaversion av vår nya webbplats, som kommer fortsätta utvecklas och byggas på. 

Den första betaversionen innehåller till exempel en ny typ av navigering som utgår dels från hur det går till att genomföra en upphandling, dels utifrån hur det går till att lämna ett anbud. Andra delar som kommer senare i år är inspiration och lärande exempel hur andra organisationer arbetar, rättsliga förutsättningar, hur man arbetar strategiskt med inköp och mycket mer. 

Var gärna med och påverka utvecklingen av vår webbplats genom att testa betan och ge oss feedback direkt. I vårt inbyggda feedbackverktyg kan du enkelt lämna dina synpunkter. Dina inspel hjälper oss att bli bättre och mer relevant för dig. 

Testa betan och ge oss feedback

Vad innebär beta?

Beta innebär att något fortfarande är under utveckling. När vi lanserar vår betaversion av den nya webbplatsen kommer det att tydligt framgå att den är under utveckling. Inledningsvis ingå inte hela webbplatsen i betaversionen, utan en mindre del, som byggs på efterhand. Betaversionen kommer att ge oss många bra insikter om hur vi ska jobba vidare med utvecklingen fram till den riktiga lanseringen.

Hur ser tidsplanen ut?

En första betaversion lanseras i slutet av juni och planen är att i slutet av 2020 stänga myndighetens nuvarande webbplats. Efter det kommer vi att fortsätta utvecklingen för att säkerställa att vi på bästa sätt matchar nuvarande och kommande kundbehov.  

Hur lämnar man synpunkter på betaversionen? 

Du kan lämna synpunkter genom att svara på frågan "Hjälpte den här sidan dig?" som dyker upp i en rosa ruta när du besöker webbsidorna. Skriv även gärna din kommentar.  Du kan klicka ner rutan med pilen och sedan ta upp den igen med pilen när du vill lämna en synpunkt.

Har du några andra frågor om projektet eller vår webbplats kan du kontakta oss på webred@uhmynd.se

Varför behövs en ny webbplats?

Allt stöd vi på myndigheten tar fram ska utgå från våra kundens behov. Vår webbplats är snart fem år gammal och togs fram på väldigt kort tid med utgångspunkt från en annan myndighets webbplats (konkurrensverket.se). Nu anpassar vi vår webb efter våra, och framför allt, våra kunder behov. Dagens webbplats bygger dessutom på gammal teknik vilket begränsar vilka möjligheter vi har att bygga användarvänliga lösningar för våra kunder.

Vad kommer den nya webbplatsen innehålla?

Framöver kommer du som användare att lättare hitta rätt information och naturligt navigeras vidare till för dig värdefull information. Webbplatsen öppnar för bättre tekniska lösningar för nya verktyg och tjänster. Målsättningen är att ge likvärdigt stöd till både köpande och säljande sida och där vi så långt som möjligt ger aktivt och relevant stöd. Det är vad våra kunder efterfrågar och vi utvecklar webbplatsen tillsammans med er – och bygger vidare på nya insikter. De verktyg och tjänster vi utvecklar för webbplatsen har alltid sin grund i användarnas behov. 

Om projektet

Projektet har pågått sedan början av 2019 och är planerat att pågå till och med 2021. I projektet bygger vi en plattform som ska vara hem för myndighetens webbplatser och tjänster med fokus på att hjälpa våra kunder. Plattformen utgörs av alla digitala tillgångar som vi har – som skapar en sammanhängande enhetlig helhet. Tillsammans ska vi fylla det digitala kunskapsnavet med relevant innehåll och hjälpande tjänster. Med den nya plattformen blir vi kunskapsnavet för alla med intresse av offentliga affärer. 

Hur kartlägger vi och utvecklar utifrån användarnas behov?

Vi har använt oss av tjänstedesign som metod. Vi har använt oss av insikter från tidigare kundbehovsanalyser och underökningar samt även genomfört nytt kartläggningsarbete. Insiktsarbetet har främst gjorts genom intervjuer, men vi har också gjort användningstester, webbanalyser och samlat insikter internt genom workshoppar och intervjuer. 

För att utgå från kundperspektivet i utvecklingsarbetet så arbetar vi agilt, det vill säga iterativt och inkrementellt. Vi användartestar och lär oss under hela utvecklingsprocessen. I det agila arbetet jobbar vi i iterativa sprintar för att förbättra exempelvis en funktion genom prototyp, test, analys och förbättring i så många cykler som krävs för att funktionen ska bli rätt utifrån användarens behov. Inkrementellt innebär att någonting sker stegvis. I den arbetsprocessen fokuserar vi på att bygga bitar av den slutgiltiga produkten. Vi fokuserar på att färdigställa en del innan vi börjar jobbet med nästa.

Uppdaterad kriterietjänst och ny riksanalystjänst med fokus på hållbarhet

Parallellt med att utforma den nya huvudwebben så har vi utforskat hur användarna upplever olika sätt att komma åt den kriteriedatabas som vi har i uppdrag att utveckla och förvalta. Kriteriedatabasen kommer att finnas kvar i sin nuvarande form men vi kommer att göra om själva användargränssnittet, det vill säga hur man som användare av tjänsten kan komma åt databasen via vår webbplats.

För vårt regeringsuppdrag kopplat till tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder, realiserar vi en tjänst som ska hjälpa användarna med riskbedömningen i samband med att man köper varor som produceras i andra länder. Eftersom ett sätt att minimera riskerna är att ställa krav i sin upphandling så kommer en direktkoppling finnas som visar användaren vilka hållbarhetskriterier vår databas innehåller som hjälper till att motverka riskerna.  

Både kriterietjänstens nya gränssnitt och den nya delen med riskbedömningar är planerade att utvecklas så att de kan lanseras i samband med att vi byter webbplats i december-januari.