Start

Översikt över processen vid säkerhetsskyddad upphandling

Vi brukar dela in inköpsprocessen i tre delar, eller zoner, som är de samma oavsett om upphandlingen är säkerhetsskyddad eller inte. På denna sida får du en överblick över processen, med fokus på det som utmärker just en säkerhetsskyddad upphandling. Säkerhetsskyddade upphandlingar innebär en process där den upphandlande organisationen utifrån analys av bland annat sina skyddsvärden, säkerhetshot och sårbarheter vidtar och ställer krav på förebyggande säkerhetsskyddsåtgärder gentemot leverantörer. Detta görs i syfte att skydda verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Nedan listas några av de moment som är utmärkande för en säkerhetsskyddad upphandling i respektive del av inköpsprocessen. Uppdelningen i zoner utgår från en modell för inköpsprocessen som tagits fram tidigare av Upphandlingsmyndigheten.

Inköpsprocessen, modell.png

Zon 1 – Förbered upphandlingen 

 • Planera och avsätt tid. 
 • För dialog med branschen. 
 • Gör en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning. 
 • Välj upphandlingsform.  
 • Välj upphandlingsförfarande. 
 • Inled samråd med tillsynsmyndigheten i vissa situationer. 
 • Färdigställ kravställning och upphandlingsunderlag. 

Läs mer om dessa moment på sidan Förbered upphandling

Zon 2 – Genomför upphandlingen 

Inför anbudsinlämning, ifall det redan då förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter: 

 • Anmäl säkerhetsskyddsavtal. 
 • Uppdatera den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen. 
 • Fortsätt eventuellt samråd med tillsynsmyndigheten. 
 • Teckna säkerhetsskyddsavtal och vidta säkerhetsskyddsåtgärder. 
 • Gör ett förstagångsbesök vid säkerhetsskyddsavtal nivå 1. 
 • Ta fram en säkerhetsskyddsinstruktion vid säkerhetsskyddsavtal nivå 1. 

Efter tilldelning av kontrakt eller ramavtal:

 • Anmäl säkerhetsskyddsavtal. 
 • Uppdatera den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen. 
 • Fortsätt eventuellt samråd med tillsynsmyndigheten. 
 • Teckna säkerhetsskyddsavtal och vidta säkerhetsskyddsåtgärder. 
 • Teckna kontrakt eller ramavtal. 
 • Gör ett förstagångsbesök vid säkerhetsskyddsavtal nivå 1. 
 • Ta fram en säkerhetsskyddsinstruktion vid säkerhetsskyddsavtal nivå 1. 

Läs mer om dessa moment på sidan Genomför upphandlingen

Zon 3 – Realisera avtalet 

 • Förvalta och följ upp säkerhetsskyddsavtalet. 
 • Avsluta säkerhetsskyddsavtalet. 

Läs mer om dessa moment på sidan Realisera avtalet