Start

Sysselsättningskrav

  • Bygg, anläggning och fastighet
  • Webbvägledning

Genom att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling kan ni som offentlig verksamhet och näringsliv tillsammans bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad. Vilket i sin tur ökar integrationen, ger individen bättre levnadsförhållanden och leverantören bättre kompetensförsörjning.

Offentliga kontrakt kan användas som en väg in till arbetsmarknaden för människor som har svårt att få jobb och samtidigt bidra med kompetens som matchar arbetsmarknadens behov.

En av utmaningarna i byggbranschen är brist på arbetskraft. En lösning på det kan vara att ställa krav på sysselsättning i byggupphandlingar. Sysselsättningskrav i offentlig upphandling innebär att leverantören i ett offentligt kontrakt åtar sig att anställa eller erbjuda praktikplats till personer som står utanför arbetsmarknaden.

Byggupphandlingar kan många gånger vara lämpliga för sysselsättningskrav, eftersom de löper under många år och det då går att jobba långsiktigt med att få in lämpliga personer.

Upphandling med mål att öka sysselsättningen