Start

Vad heter ska- och börkrav på engelska?

Publicerad 21 september 2016

Vad heter ska- och börkrav på engelska? Must och should, eller shall eller....?

Jenny

Publicerad 21 september 2016

Hej Jenny!

Inledningsvis bör man nog påpeka att begreppen "börkrav" respektive "skakrav" inte förekommer i upphandlingslagstiftningen och att det inte finns någon helt enhetlig svensk definition. Med andra ord kan "skakrav" redan på svenska ha olika betydelser, som var och en kan översättas med olika engelska termer.

Vidare används säkerligen en mängd olika engelska termer för dessa begrepp som varierar beroende på vilken typ av krav eller villkor som avses samt vilken bransch och typ av avtal som begreppen används i. Till detta kommer den omständighet att engelskan är ett världsspråk som används i affärssammanhang världen över - även i länder där engelskan inte är ett officiellt språk. Det finns med andra ord inte "en" översättning till engelska utan många.

Med tanke på vilka krav som ställs på precision i val av ord och uttryck inom såväl upphandlings- som avtalsrätten bör vi nog mot den bakgrunden avstå från att lämna förslag på engelska uttryck.

Ett tips är att använda internet som inspirationskälla - det finns mängder med affärsjuridiska ordböcker, avtalsmallar, färdiga avtal och liknande online. Även rättsfall på engelska innehåller givetvis många gånger upphandlings- och avtalsrättslig terminologi. Fördelen med domar från till exempel EU-domstolen i detta sammanhang är att dessa är lätt tillgängliga i olika språkversioner vilket underlättar språkliga jämförelser - dessutom på språk som tenderar av vara relevanta i just upphandlingssammanhang.


Uppdaterad: den 27 maj 2019

Henrik

Upphandlingsjurist

22 september 2016

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.