Start

Vad heter Alternativa anbud på engelska?

Publicerad 01 april 2019
Vad heter Alternativa anbud på engelska?

Hannes

Publicerad 01 april 2019

Hej Hannes,

Den officiella engelska termen för alternativa anbud i LOU-direktivet (det vill säga anbud med alternativa utföranden) är variants.

I praktiken har dock begreppet översatts från svenska till engelska på annat sätt. Exempelvis har Konkurrensverket i sin engelska översättning av lagen om offentlig upphandling översatt begreppet alternativa anbud till alternative tenders. I sammanhanget kan noteras att begreppet anbud med alternativa utföranden, vilket är en synonym till alternativa anbud, har översatts av Konkurrensverket till tender with a variant performance och ibland endast till den officiella översättningen variants.

Det viktiga är inte vilket begrepp som används som sådant, utan det viktiga är att den upphandlande organisationen använder begrepp på ett sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer kan tolka begreppet på samma sätt.

Läs mer
Alternativa anbud blandas ibland ihop med ett helt annat begrepp, parallella anbud. Läs mer om skillnaden i inlägget Får en leverantör lämna flera anbud i samma upphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
Med vänlig hälsning,

Gustav

2 april 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.