Start

Villkoren i UE 2015 - får man referera till dessa vid upphandling?

Hej!

Jag undrar om man får hänvisa i entreprenadupphandling till villkoren i blanketten UE 2015, som är utgivet av Sveriges Byggindustrier?

-

Publicerad 21 oktober 2016

Hej,

På Sveriges Byggindustriers blankett UE 2015 intygar underentreprenörer bland annat att denne inte har några förfallna fodringar gentemot sina anställda. Därutöver anger blanketten ett krav på att entreprenören eller bemanningsföretaget ska ha ingått kollektivavtal.

En del av frågan handlar om hänvisningar.

Att enbart hänvisa till villkor och krav som redogörs för utanför upphandlingsdokumenten riskerar att strida mot principerna om transparens och likabehandling. Av själva upphandlingsdokumenten bör det framgå vilka villkor som gäller exempelvis under fullgörandet av kontraktet. Hänvisningar till material utanför upphandlingsdokumenten, som inte kontrolleras av den upphandlande myndigheten eller enheten ("UM"), riskerar att medföra otydlighet. Hänvisningar till material som UM inte kontrollerar riskerar dessutom att strida mot likabehandlingsprincipen. Exempelvis vid hänvisning till material som finns på en webbplats som UM inte kontrollerar, eftersom UM inte kan vara säker på att alla potentiella anbudsgivare får samma version av materialet. De villkor som gäller bör finnas i upphandlingsdokumenten eller som bilagor till upphandlingsdokumenten.

En annan del av frågan berör krav avseende kollektivavtal.

I UE 2015 finns ett krav på att entreprenören eller bemanningsföretaget ska ha ingått kollektivavtal. Här är det viktigt att förtydliga att det inte möjligt att i en offentlig upphandling ställa krav på att en leverantör (exempelvis en entreprenör eller ett bemanningsföretag) ska vara bunden av kollektivavtal vid utförandet av kontraktet. Sådana krav riskerar att strida mot bland annat proportionalitetsprincipen. Se inlägget Kan man ställa generellt krav på kollektivavtal vid upphandling? i vår Frågeportal.

Det är å andra sidan möjligt att ställa arbetsrättsliga villkor som särskilda kontraktsvillkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Läs mer om att ställa arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling på vår webbplats. Se även på vår webbplats angående arbetsrättsliga villkor i byggbranschen

Hoppas att det besvarar din fråga.

Uppdaterad: den 24 maj 2019

Med vänlig hälsning

Jens

24 oktober 2016 (Uppdaterat 13 juli 2021)

Hejsan, grymt men du har koncentrerat dig om offentlig upphandling! kan du koppla fram UE 2015 och den privata sektor?
Tack så länge

Khalid

05 november 2018

Hej

Tack. Det beror på att Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ge råd och stöd i saker som berör de offentliga inköpen och offentliga upphandlingarna, inte det privata näringslivets inköp.

Privat näringsliv berörs bara i enstaka undantagsfall av bestämmelserna i upphandlingsdirektiven och lagarna om offentlig upphandling (exempelvis om man köper något tillsammans med en offentlig aktör).

Har du frågor om UE 2015 och privat näringsliv så är ett tips att vända sig till Sveriges Byggindustrier eller till berörda fackföreningar med frågorna.

Lycka till!

Med vänlig hälsning
Jens

Jens

06 november 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.