Start

När ska avtal enligt LOV förlängas?

Publicerad 18 januari 2017

Hej,
VI har LOV inom en rad hälso- och sjukvårdstjänster. Avtalen är tecknad på 10 år. En del av dessa löper inom något år ut. Leverantörerna har prövats och ackrediterats en gång och uppdragsbeskrivningen uppdateras varje år och accepteras och följs av de avtalade leverantörerna. Ett fåtal har valt att kliva ur sina avtal.

Min fråga gäller förlängning av tecknade LOV-avtal:
När de skrivna LOV-avtalen löper ut, kan ett nytt avtal med ny avtalstid med leverantören skrivas utan att det föregås av någon i övriga formalia eller juridisk prövning/hantering?

Lars

Publicerad 18 januari 2017

Hej Lars,

När avtalstiden löper ut ska de leverantörer som önskar vara kvar i valfrihetssystemet skicka in en ny ansökan. Nya avtal tecknas sedan med de sökande som fortsatt uppfyller kraven.

Med vänliga hälsningar
Therese

Therese

20 januari 2017

Hej och tack för svar,

Med en ny ansökan, skulle det innebära att de behöver redovisa också hur de avser uppfylla kraven framöver när de idag redan bedriver och uppfyller ställda krav?

Lars

20 januari 2017

Hej,

Ja det innebär att leverantörerna i en ny ansökan och visar att de uppfyller kraven.

Med vänliga hälsningar
Therese

Therese

23 januari 2017

Hej,

Om man har LOV utförare och inte satt någon tidsgräns i avtalet och vill gå ut med ett nytt förfrågningsunderlag hur fungerar det då för de utförare som redan finns? Hur avslutas de? ska de avslutas? Hur ofta kan man som kommun gå ut med nya/ändrat förfrågningsunderlag? Kan man utan att företaget misskött sig avluta en utförare?

Brukare det finnas tidsgränser satta i LOV avtal?

Med vänlig hälsning Malin

Malin Kristoferson

09 februari 2017

Hej Malin,

Om det inte finns någon tidsgräns i avtalet och kommunen vill gå ut med ett nytt förfrågningsunderlag så är det lämpligt att i god tid informera de redan befintliga leverantörerna om de kommande förändringarna samt inom vilken tidsram de ska uppfylla de nya kraven. Möjligheten för hur kommunen kan göra ändringar behöver dock finnas beskrivet i förfrågningsunderlaget och avtalet, det finns ingen generell gräns för hur många gånger ett förfrågningsunderlag kan eller får ändras. Ett nytt avtal tecknas med leverantörerna där de nya kraven (ändringarna) omfattas.

Hur avtal får avslutas ska regleras i avtalet. Det kan till exempel avslutas om:
  • avvikelser inte rättats i tid
  • leverantören inte uppfyller förändrade/nya krav
  • leverantören själv väljer att gå ur avtalet (uppsägningstid brukar finnas)
  • att kommunen väljer att avsluta valfrihetssystemet.
Det ser lite olika ut gällande tidsgränser i avtalen inom ramen för valfrihetssystem. En del har valt att ha tidsgräns och en del har valt tillsvidareavtal .

Uppdaterad: den 14 augusti 2019

Hälsningar
Therese

Therese

10 februari 2017

Hej Therese
Kan kommunen som gjort ett två års avtal med utföraren med viss ersättningsgrund meddela utföraren efter 6 månader att nu sänker vi ersättningen och gör ett nytt avtal? Och denna information till utföraren kommer tre veckor innan det "nya" ska träda i kraft?

Mvh
Anne Maaninka

Anne Maaninka

09 mars 2017

Hej,

En kommun kan ändra villkoren i avtalet, däribland ersättningen, om det anges i avtalet. När ändringar görs är det lämpligt att det finns en rimlig framförhållning innan ändringarna träder i kraft, eftersom ändringen kan innebära att en leverantör vill träda ut ur avtalet.

Uppdaterad: den 14 augusti 2019

Hälsningar
Therese

Therese

21 mars 2017

Hej Terese

Är en rimlig framförhållning tre veckor? Hade jag vetat vad det innebär hade jag avslutat då och inte fortsatt.

De meddelade mej per mejl den 10.1 och det nya avtalet började gälla 1.2.

Tycker inte det är en rimlig framförhållning och detta har nu försatt mej i den situationen att jag sagt upp avtalet och behövt göra förhandlingar med facket för att säga upp personal. Tycker inte detta är ok.

Anne Maaninka

21 mars 2017

Hej,

Vad tråkigt att ändringen lett till problem för dig och ditt företag. Jag kan dock inte gå in och göra en bedömning av vad som är en rimlig framförhållning, det är en avvägning för kommunen att göra i det aktuella fallet.

Hälsningar
Therese

Therese

24 mars 2017

En följdfråga till tidigare ställda frågor. Finns det en stipulerad längsta avtalstid inom LOV för hälso- och sjukvård?

Har fått uppgifter om att avtalen måste vara tidsbegränsade och i så fall vilken är längsta tiden och vad bygger det på?

Har försökt titta i förarbeten utan framgång. 

Lars Persson

07 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.