Start

Heter det upphandlingsdokument eller förfrågningsunderlag?

Publicerad 16 februari 2017
Kan man fortfarande använda begreppet Förfrågningsunderlag/FFU eller ska man numera benämna sitt underlag som upphandlingsdokument/-en?

Begreppet förfrågningsunderlag förekommer som bekant inte alls i den nya lagen varför frågan då blir intressant om det ens är korrekt att använda begreppet.

Tack på förhand!

Sebastian

Publicerad 16 februari 2017

Hej Sebastian!

Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen. Begreppet inkluderar annonser om upphandling, förhandsannonser, tekniska specifikationer, förslag till kontraktsvillkor och upplysningar om allmänt tillämpliga skyldigheter samt eventuella kompletterande dokument.

Definitionen omfattar dokument som benämns förfrågningsunderlag i den numera upphävda lagen om offentlig upphandling (gamla LOU), men innefattar även andra dokument. Upphandlingsmyndigheten har inte tagit fram någon rekommendation om hur olika begrepp eller rubriker bör användas i upphandlingsdokumenten, men personligen upplever jag en bedömning måste göras av vad som är lämpligt i sammanhanget. Begreppet förfrågningsunderlag är inte uteslutande ett upphandlingsrättsligt begrepp, utan används i standardavtal och andra dokument som kan förekomma i en upphandling. Begrepp som kravspecifikation har inte heller någon omedelbar motsvarighet i lagen.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämplig på offentliga upphandlingar och de handlingar och krav som förekommer i upphandlingsdokumenten, oavsett hur de rubriceras, men det är svårt att hävda att det inte skulle vara "korrekt" att använda begrepp som inte återfinns i lagtexten. Det kan å andra sidan vara eftersträvansvärt att vara så tydlig som möjligt med vad ett viss dokument eller ett visst krav är, så att leverantörer kan förstå vad som avses och förhållandet mellan upphandlingen och upphandlingslagstiftningen.

En jämförelse kan även göras med begreppet avrop, som formellt utmönstrats ur lagstiftningen sen år 2007, men som till synes fortsatt används i beskrivningar av praktiska skäl.

Läs mer
För innebörden i begreppet upphandlingsdokument och förhållandet till förfrågningsunderlag, se även prop. 2015/16:195 s. 349–350 och s. 944. Läs även om hur man kan utforma upphandlingsdokumenten på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 23 §  lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av upphandlingsdokument
  • artikel 2.1.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – vad begreppet upphandlingsdokument inkluderar
Uppdaterad: den 28 oktober 2019

Med vänliga hälsningar

Anton

16 februari 2017

Så det är alltså upphandlingsdokument i singularis bestämd och obestämd form och inte upphandlingsdokumenten?

Nils-Erik

13 oktober 2017

Hej Nils-Erik,

Användandet av ordet upphandlingsdokument avviker inte från vad i övrigt gäller enligt svensk grammatik.

Singular
Obestämd form – ett upphandlingsdokument
Bestämd form – upphandlingsdokumentet
Genitiv – upphandlingsdokumentets

Plural
Obestämd form – upphandlingsdokument
Bestämd form – upphandlingsdokumenten
Genitiv – upphandlingsdokumentens

Med vänlig hälsning,

Gustav

13 oktober 2017

Hej, vad har ni för källa till att annonser om upphandling ingår i upphandlingsdokumenten?

lasse

20 mars 2020

Hej Lasse,

Det framgår av 1 kap. 23 § lagen om offentlig upphandling (LOU) att upphandlingsdokumenten omfattar alla dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen.

Bestämmelsen i 1 kap. 23 § LOU genomför artikel 2.1.13 i LOU-direktivet. Av artikeln i direktivet framgår att begreppet omfattar bland annat annonser om upphandling, förhandsannonser, tekniska specifikationer, förslag till kontraktsvillkor och upplysningar om allmänt tillämpliga skyldigheter samt eventuella kompletterande dokument.

Definitionen i 1 kap. 23 § LOU omfattar enligt förarbetena till LOU också vad som avses med begreppet förfrågningsunderlag som används i ÄLOU och ÄLUF, det vill säga det underlag för anbud som en upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör.

Läs mer
Se även inlägget Vad är ett upphandlingsdokument? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 23 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definitionen av upphandlingsdokument
  • artikel 2.1.13 i LOU-direktivet – vad som ingår i begreppet upphandlingsdokument
  • prop. 2015/16:195 s. 944 - begreppet omfattar även vad som avses med begreppet förfrågningsunderlag som används i ÄLOU och ÄLUF, det vill säga det underlag för anbud som en upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

24 mars 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.