Start

Vad är ett upphandlingsdokument?

Publicerad 02 januari 2019
Upphandlingsdokument är ett brett begrepp och omfattar varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen. Upphandlingsdokumenten kan omfatta bland annat:
  1. Annons om upphandlingen
  2. Eventuella kompletterande dokument (bland annat frågor och svar under upphandlingen)
  3. Administrativa villkor för upphandlingens genomförande
  4. Krav på leverantören (uteslutning och kvalificeringskrav)
  5. Krav på varan, tjänsten eller byggentreprenaden, det vill säga upphandlingsföremålet (kallas ibland teknisk specifikation eller kravspecifikation)
  6. Utvärderingsmodell (grund för utvärdering och tilldelningskriterier för anbudsutvärdering)
  7. Kontraktsvillkor som ska gälla under avtalstiden
  8. Kontraktsuppföljning.
Begreppet förfrågningsunderlag används inte i lagen om offentlig upphandling (LOU) utan har ersatts med det samlande begreppet upphandlingsdokument, som är vidare än förfrågningsunderlag.

Källhänvisning
1 kap. 23 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av upphandlingsdokument.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 02 januari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.