Start

Vilka statliga organisationer är inte en central upphandlande myndighet?

"Med central upphandlande myndighet avses enligt 1 kap. 11 § LOU en statlig myndighet och en sådan upphandlande myndighet som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet)." Så svarar ni på fråga, men på statliga sidan vilka är det inte d v s övriga på statliga sida?

Rolf Eckermark

Publicerad 10 november 2022

Hej Rolf,

Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) anger enbart vilka organisationer det är som är central upphandlande myndighet. Det finns ingen motsvarande lista för vilka organisationer som inte är det.

Vilka svenska organisationer det är som omfattas av bilagan framgår på s. 120–129 i direktivet. Några exempel på statliga organisationer som omfattas av bilagan är universitet och högskolor samt länsstyrelserna. Däremot omfattas som regel inte de statliga bolagen av bilagan. Notera dock att detta endast är en regel vilket innebär att vissa statliga bolag ändå kan omfattas, exempelvis anges Svenska Skeppshypotekskassan i bilagan.

För att avgöra om en viss statlig organisation är en central upphandlande myndighet behöver man alltså kontrollera detta i bilagan.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

14 november 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.