Start

Varför måste inte ideella organisationer upphandla?

Många ideella organisationer kan ju få väldigt mycket bidrag från stat och kommun, men vad jag förstår brukar de inte vara upphandlingsskyldiga. Som exempel kan nämnas idrottsföreningar, folkhögskolor och friskolor utan vinstintresse. Eller har jag fel i att de inte är upphandlingsskyldiga?

Som jag förstår det är en offentliga organ upphandlingsskyldiga och i LOU framgår att:
"Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,
2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller
3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet."

Nämnda föreningar och skolor måste väl tillgodose ett behov i de allmännas intresse, och det har inte industriell eller kommersiell karaktär vad jag kan se. Det måste också vara ganska vanligt att det mesta av finansieringen är bidrag från stat eller kommun.

Min fråga: Varför är inte sådana organisationer utan vinstintresse upphandlingsskyldiga? Eller är de faktiskt det?

Teodor

Publicerad 28 februari 2017

Hej Teodor,

Vilken organisation som är att betrakta som ett offentligt styrt organ måste prövas individuellt för varje organisation utifrån förutsättningar i det enskilda fallet.

Om en organisation är att anse som ett offentligt styrt organ behöver det inte innebära att organisationen ska anses vara det för alltid, eftersom förutsättningarna för organisationen kan ändras under tid som leder till att man inte längre uppfyller kriterierna för att vara ett offentligt styrt organ, eller vice versa.

Det är därför svårt att lämna ett kategoriskt uttalande för vilka typer av föreningar som generellt sett kan anses omfattas av begreppet offentligt styrt organ och vilka som inte gör det.
​​​​
Uppdaterad: den 16 augusti 2019


Med vänlig hälsning

Mattias

07 mars 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.