Startsida

Omfattas Svenska kyrkan av LOU?

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämplig på upphandlingar som genomförs av upphandlande myndigheter och offentligt styrda organ som jämställs med sådana myndigheter.

Svenska kyrkan i sin helhet utgör inte en upphandlande myndighet eller offentligt styrt organ som måste följa LOU. Om en församling, samfällighet eller annan enhet uppfyller förutsättningarna för att utgöra ett offentligt styrt organ kan den vara skyldig att iaktta bestämmelserna i LOU, men detta beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

För att läsa om när en organisation anses vara ett offentligt styrt organ,
se inlägget När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU? i vår Frågeportal.

Läs mer
För tidigare bedömningar av Svenska kyrkans förhållande till upphandlingslagstiftningen, se bland annat NOU
yttrande dnr 2004/0040-29
och prop.
2006/07:128
s. 148-149.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU:s tillämpningsområde
  • 1 kap. 22 § LOU – definition av upphandlande myndighet
  • 1 kap. 18 § LOU – definition av offentligt styrt organ.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 13 augusti 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.