Start

Miljökrav färg och tapeter

Vad ställs det för miljökrav på färg och tapeter?

Anna

Publicerad 13 mars 2017

Hej,

Upphandlingsmyndigheten har hållbarhetskriterier för materialval i byggande, alltså krav som kan ställas även vid upphandling av mindre byggentreprenader och hantverksarbeten så som målning och tapetsering. Kravet Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (KravID 10935:1) hittar du på vår webbplats.

Upphandlingsmyndighetens krav utgår ifrån att varor, kemiska produkter och byggmaterial inte får ha vissa egenskaper som medför olika miljö- och hälsofarligheter. Det handlar alltså mycket om kemiska risker. De egenskaper som ska undvikas beskrivs i en bilaga till kravet (se ”Tabell 2” i kravet), bilagan måste finnas med i upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget som det hette förr). Därefter beskrivs i kravet hur detta ska bedömas. Till hjälp kan man använda något av bedömningssystemen för byggvaror och byggmaterial etcetera. De bedömningssystemen är BASTA, SundahusMiljödata och Byggvarubedömningen. Det kan också finnas andra bedömningssystem.

Upphandlingsmyndighetens kriterier för materialval är inte specifikt anpassade till färger och tapeter men de kan användas för dessa varor också.

Kriterierna motsvarar exempelvis BASTA-systemets ”BASTA-nivå”. På Bastaonline kan du se vilka färgprodukter som uppfyller den så kallade BASTA-nivån som våra krav motsvarar. Det är ca 4165 olika produkter (mars 2017). Dessa är fördelade på grundfärger för utomhusbruk, fasadfärg utomhus, takfärg utomhus, vägg- och takfärg inomhus, snickerifärg inomhus, golvfärg, lut och såpa, oljor och träskyddsmedel, övrig färg, kemisk-tekniska färgtillbehör, utomhus snickerifärg samt övriga färgvaror.

Tapeter finns ca 99 olika produkter som är godkända (mars 2017).

I SundahusMiljödata finns en nivå/bevakningsfunktion som heter Upphandlingsmyndighetens kriterier. För att ta reda på hur många färger som finns i SundahusMiljödata-systemet som uppfyller dessa så måste du kontakta SundaHus. Det går att testa systemet 14 dagar gratis.

Även Byggvarubedömningen finns och för att ta reda på hur många färger som finns som uppfyller kriterierna så går det att bli medlem hos dem.

Även miljömärkningen Svanen har kriterier för färger och lacker (ca 128 varor, mars 2017) men troligen inte för tapeter. Svanen genomför ett arbete som syftar till att deras kriterier och process ska uppfylla upphandlingsdirektiven så att offentliga upphandlare ska kunna ställa krav på miljömärket i sig. Hur långt de har hunnit i det arbetet och om de därmed uppfyller direktiven kan vi inte svara på i dagsläget, vänligen vänd dig till Svanen.

Upphandlaren kan emellertid även som tidigare använda de kriterier som ingår i miljömärkningen om de då ställs som krav på den upphandlade varan (alltså som teknisk specifikation). Som vanligt måste då upphandlaren sett till att de kriterier man väljer att ställa som krav inte strider mot direktiven och de EU-rättsliga principerna. Själva miljömärket kan då utgöra ett av de (olika) bevis som kan krävas in på att varan uppfyller upphandlingens krav.

Andra miljömärkningar ser inte ut att ha kriterier för färger och tapeter (mars 2017), men man kan alltid fråga Naturskyddsföreningen!

Lycka till med upphandlingen!

Jens

Hållbarhetsspecialist

15 mars 2017 (Uppdaterat 03 augusti 2021)

Hej

Vi är med i en upphandling i vår kommun gällande färg till ett bostadsbolag. I upphandlingen står det att produkterna ska vara miljömärka t.ex. svanen, EU-blomman eller liknande.

Vi har tagit med produkter som är BASTA märkta, men upphandlaren tycker inte att de duger. Vad är det för skillnad på BASTA och svanen? Anser du att en BASTA produkt borde vara godkänd?

Anna

12 juni 2019

Hej

Vi har inte gjort någon jämförelse mellan de krav som bygger upp Svanens märkning mot kraven i BASTA. Vill man ha en jämförelse mellan dessa kan man försöka med att fråga BASTA respektive Svanen eller själv göra en jämförelse.

Vi varken kommenterar eller bedömer enskilda upphandlingar. Däremot kan vi föra ett allmänt resonemang. Det första konstaterandet i ett sådant resonemang är att det är den upphandlande organisationen som får sätta ambitionsnivån i sin upphandling (inom lagens ramar).

Vad som är möjligt för en upphandlande organisation att godkänna i en upphandling beror på hur den upphandlande organisationen har uttryckt kraven i upphandlingsdokumenten.

I fråga om märkning (inkluderat miljömärkning) finns huvudsakligen två sätt ställa krav.

Dels är det så som vi svarat ovan, att de kriterier som ingår i miljömärkningen kan användas som krav i en upphandling, om de ställs som krav (som teknisk specifikation) på den upphandlade varan, tjänsten eller byggentreprenaden. Själva miljömärket kan då utgöra ett av flera bevis som kan krävas in för att visa att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller upphandlingens krav.

Dels kan man även ställa krav på en specifik miljömärkning. Om en upphandlande organisation kräver en viss märkning så ska en annan märkning också godtas men bara om kraven för den andra märkningen är likvärdiga med kraven för den angivna (förstnämnda) märkningen. Den upphandlande organisationen bör dock också ha klargjort för sig själv vad man menar med likvärdigt.

Ett längre resonemang om märkning hittar du i inlägget Får man ställa krav på Svanen-märkning? i vår Frågeportal.

Upphandlande organisation kan (men behöver inte) skriva i upphandlingsdokumenten att leverantörens anbud ska visa hur alternativa märkningar är likvärda det som den upphandlande organisationen kräver. Det är då leverantörens sak att visa att leverantörens påstående om likvärdighet stämmer. I ett hypotetiskt resonemang kan man då tänka sig att det gäller för en leverantör att kunna visa att de kriterier som bygger upp (till exempel) BASTA är likvärdiga med (till exempel) SVANEN.

Det är upp till den upphandlande organisationen att (för upphandlingens del) avgöra om så är fallet. Leverantören har möjlighet att begära överprövning av upphandlingen om leverantören anser att bedömningen är fel.

Uppdaterad: den 19 augusti 2019

Med vänlig hälsning

Jens

Hållbarhetsspecialist

19 juni 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.