Start

Annonsering vid kompletterande beställningar eller ändring på grund av oförutsebara omständigheter

Den 25 oktober 2023 blir EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda vid annonsering över tröskelvärdena. Det här inlägget berörs i viss utsträckning av ändringarna men har ännu inte uppdaterats med aktuell information. Vi avser uppdatera inlägget inom kort.

Hej.

Är det tänkt att upphandlaren annonserar detta direkt i TED eller ska upphandlaren använda samma annonseringsverktyg som användes vid annonsering av upphandlingen? Om svaret är det senare alternativet: Vilket upphandlingsförfarande ska UE använda?

Hans-Olov Norberg

Publicerad 08 juni 2017

Hej Hans-Olov,

Notera att skyldigheten att annonsera i TED beror på om upphandlingen var direktivstyrd och därmed annonserades i TED i den ursprungliga upphandlingen. I sådana fall ska även annonsering om ändringar av avtalet annonseras i TED.

Det finns ingen skyldighet för den upphandlade myndigheten att använda samma annonseringsverktyg vid annonsering om ändring av ett upphandlat avtal som vid annonsering av den ursprungliga upphandlingen. Har annonseringsverktyget stöd för annonsering enligt gällande lagstiftning kan det eventuellt vara en administrativ fördel att använda annonseringsverktyget. Notera att ändringsmeddelanden hänförliga till direktivstyrda upphandlingar ska utformas enligt EU:s standardformulär 20 och skickas elektroniskt till EU:s publikationsbyrå för publicering i EU:s officiella tidning och TED.

Rent praktiskt bör den upphandlande myndigheten kontrollera om sitt annonseringsverktyg stödjer annonsering av ändringar av avtal. Om den upphandlande myndighetens annonseringsverktyg saknar detta stöd kan den upphandlande myndigheten undersöka om det finns en leverantör som tillhandahåller denna tjänst alternativt använda EU:s publikationsbyrås elektroniska verktyg eNotices för att upplysa om ändringen av avtalet i en annons. I eNotices kan den upphandlande myndigheten ta fram annonser enligt EU:s standardformulär och skicka dessa till EU:s publikationsbyrå för publicering i EU:s officiella tidning och TED. Man behöver registrera sig för att använda den kostnadsfria tjänsten.

Har den upphandlande myndigheten ändrat ett avtal genom kompletterande beställningar eller på grund av oförutsebara omständigheter behöver den upphandlande myndigheten inte använda något nytt upphandlingsförfarande eftersom det är en tillåten ändring av ett befintligt avtal. En annonsering om ändring av avtal är endast en upplysning om att ändring av avtal har skett.

Läs mer
För mer information om tillämpningen av 17 kap. 16 § LOU, se inlägget Annons vid ändring av avtal på grund av kompletterande beställningar?.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – annonsering om ändring av kontrakt eller ramavtal
  • 17 kap. 11 § LOU – när en kompletterande beställning får ske
  • 17 kap. 12 § LOU – när en ändring på grund av oförutsebara omständigheter får ske
  • 2 och 5 §§ upphandlingsförordning (2016:1162) – annonsen ska utformas enligt EU:s standardformulär 20 och skickas elektroniskt till EU:s publikationsbyrå för publicering i EU:s officiella tidning och TED.
Vänliga hälsningar

Gustav

09 juni 2017 (Uppdaterat 14 juli 2020)

Hej!

Jag har en relaterad fråga till Hans Eriks fråga ovan. Efter att annonsering av en kompletterande beställning gjorts enligt ovan, hur lång tid bör myndigheten vänta innan kontraktsskrivning sker?

Jag har inte kunnat hitta någon information om avtalsspärrstid, och tolkar svaret ovan om att annonseringen endast "utgör en upplysning om en tillåten ändring" som att det inte löper någon spärrtid. Delar Upphandlingsmyndigheten denna tolkning, eller har ni andra tankar om hur länge upphandlande myndighet bör vänta med att ingå avtal efter att annonsering har skett?

Vänliga hälsningar,
Karin

Karin

17 juli 2017

Hej Karin!

Annonsering av en tillåten ändring av ett kontrakt på grund av kompletterande beställningar är inte att betrakta som en ny upphandling. Det är således inte att betrakta som att ett nytt avtal ingås utan endast som en ändring av befintligt kontrakt, vilket innebär exempelvis att ingen ny avtalsspärr börjar löpa.
​​​​
Läs mer

Du kan läsa mer om Ändringar av kontrakt och ramavtal i vår uppdragsrapport.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 1127–1133 – annonsering av en tillåten ändring av ett kontrakt på grund av kompletterande beställningar är inte att betrakta som en ny upphandling.

Med vänlig hälsning

Erika

Jurist

17 juli 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Stort tack Erika för snabbt och tydligt svar!

Med vänlig hälsning,

Karin

Karin

07 augusti 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.