Start

Vad ska annonsen om ändring av kontrakt eller ramavtal enligt LUF innehålla?

Den 25 oktober 2023 blir EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda vid annonsering över tröskelvärdena. Det här inlägget berörs i viss utsträckning av ändringarna men har ännu inte uppdaterats med aktuell information. Vi avser uppdatera inlägget inom kort.

Enligt LUF (2016:1146) 16 kap §16 ska en annons upplysas: "En upphandlande enhet som har ändrat ett kontrakt eller ett ramavtal med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en annons". Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonsen."

Min fråga är: Finns föreskrift om innehållet? Om inte, vad ska annonsen innehålla? Var ska annonsen publiceras? Har ni exempel på annons?

Jan Ribacka

Publicerad 15 augusti 2018

Hej Jan,

De föreskrifter som avses i bestämmelsen är upphandlingsförordningen (2016:1162). Av förordningen framgår bland annat att en annons om upphandling ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå (TED) för publicering. Rent praktiskt bör den upphandlande myndigheten kontrollera om sitt upphandlingsverktyg stödjer annonsering av ändringar av avtal. Om den upphandlande myndighetens upphandlingsverktyg saknar detta stöd kan den upphandlande myndigheten istället använda EU:s publikationsbyrås elektroniska verktyg eNotices för att upplysa om ändringen av avtalet i en annons.

Av upphandlingsförordningen framgår bland annat att en annons eller ett meddelande som ska skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå ska utformas enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986. Annonsen för ändringar av kontrakt och ramavtal ska utformas enligt standardformulär 20 i förordningen (bilaga XVII i förordningen).

De uppgifter som annonsen ska innehålla framgår av bilaga XVI till LUF-direktivet (2014/25/EU).

Jag har inte några exempel på annonser, men eftersom de ska publiceras i TED bör det vara där som det är lättast att hitta sådana exempel.

Källhänvisningar
  • 2 § i upphandlingsförordningen (2016:1162) - en annons om upphandling enligt 16 kap. 16 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningsektrorerna (LUF) ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå (TED) för publicering.
  • 16 kap. 16 § LUF - En upphandlande enhet som har ändrat ett kontrakt eller ett ramavtal med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en annons.
  • 5 § i upphandlingsförordningen (2016:1162) - en annons eller ett meddelande som ska skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå ska utformas enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986.
Med vänlig hälsning

Mattias

17 augusti 2018 (Uppdaterat 04 september 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.