Start

Går det att hindra privata företag från att delta i en upphandling?

Är det möjligt att skriva ett upphandlingsunderlag på ett sådant sätt att privata företag utesluts och att det enbart blir möjligt för civilsamhällets organisationer att lägga anbud?

I det här fallet eftersöker vi en så kallad röstbärande funktion, det vill säga att själva uppdraget handlar om att den upphandlade aktören ska komma med synpunkter från den idéburna sektorn och ge projektet råd utifrån den logik som idéburen sektor utmärks av. Utifrån att det är en röstbärare som vi är ute efter bör inte ett privat företag vara kvalificerat. Så frågan är alltså om det utifrån dessa förutsättningar, går att skriva ett anbudsförfarande på ett sätt som utesluter vinstdrivande företag?

Emmy Bornemark

Publicerad 20 juni 2017

Hej Emmy!

Jag kan tyvärr inte ge svar i det enskilda fallet inom ramen för Upphandlingsmyndighetens frågeservice, men som utgångspunkt ska de grundläggande principerna för offentlig upphandling tas i beaktande vid utformningen av upphandlingsdokumenten. I den här frågan aktualiseras särskilt den grundläggande upphandlingsprincipen om likabehandling. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar. Det innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt särbehandla olika typer av anbudsgivare.

Med det sagt kan upphandlande myndigheter, inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU), utforma upphandlingsdokumenten på ett sådant sätt att idéburna organisationers förutsättningar att delta i upphandling stärks. Den upphandlande myndigheten kan genom att formulera sitt behov och använda upphandlingsreglernas möjligheter för att upprätta funktions- och målbaserade uppdragsbeskrivningar, mervärdesmodeller för utvärdering samt ändamålsenliga ersättningsmodeller och så vidare med utgångspunkt från upphandlande myndighetens behov och önskemål, och utifrån enskilda individers behov, öka möjligheten för idéburna organisationer att delta i upphandlingen utan att det strider mot likabehandlingsprincipen eller LOU i övrigt.

I 4 kap 18 § första stycket LOU finns en bestämmelse om tillåten särbehandling av leverantörer grundat på deras verksamhetsmål som eventuellt skulle kunna aktualiseras. Läs mer om reserverad upphandling på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar

Erika

Upphandlingsjurist

21 juni 2017 (Uppdaterat 11 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.