Start

Måste man ange tilldelningskriterier vid direktupphandling enligt bästa pris och kvalitet?

Hej
Om vi vill använda kriteriets "bästa förhållande mellan pris och kvalitet" som utvärderingsmodell i en direktupphandling, ca 350 tkr, vad måste man ange i förfrågningsunderlaget? ska det finnas en beskrivning av viktning eller annat?

Kristina Rasmusson

Publicerad 05 juli 2017

Hej Kristina!

Vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler för hur upphandlingen ska genomföras, till exempel om annonsering, konkurrensutsättning, tidsfrister och viktning av tilldelningskriterier. Den upphandlande myndigheten eller enheten har förhållandevis stor frihet att själv välja hur en direktupphandling ska genomföras. Krav och villkor måste dock hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Även om det inte finns krav på viss form blir resultatet alltid bättre om man är tydlig med vad som ska köpas samt med val av utvärderingsmodell. Det finns inte något hinder mot att utforma upphandlingsdokumenten i en direktupphandling på ett sätt som motsvarar det vid en upphandling över direktupphandlingsgränsen. Det vill säga att ska anbuden utvärderas mot flera tilldelningskriterier, inte bara pris, ska tilldelningskriterierna viktas eller rangordnas på ett sätt som ska framgå av upphandlingsdokumenten.

Beroende på värdet av upphandlingen och omständigheterna i det enskilda fallet kan en konkurrensutsättning leda till bättre utnyttjande av konkurrensen samt kostnadsbesparingar för den upphandlande myndigheten. Vilken utvärderingsmodell och vilka tilldelningskriterier som är lämpliga vid en direktupphandling får bedömas från fall till fall. Om värdet är förhållandevis lågt kan det till exempel vara mindre lämpligt att använda kriterier som kräver en stor arbetsinsats vid utformandet av anbud.

Läs mer
Läs mer om direktupphandling på vår webbplats.

Med vänlig hälsning

Erika

Upphandlingsjurist

06 juli 2017 (Uppdaterat 09 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.